การลงทุน ที่คุ้มค่าที่สุดในโลก

การลงทุน ที่คุ้มค่าที่สุดในโลก
การลงทุน ที่คุ้มค่าที่สุดในโลก

การลงทุน ที่คุ้มค่าที่สุดในโลก

การลงทุน ที่คุ้มค่าที่สุดในโลก เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ให้เวลากับตัวเองและครอบครัว และหมั่นดูแลสุขภาพสม่ำเสมอ ถือเป็นการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่า

      เมื่อพูดถึงเรื่องการลงทุน หลาย ๆ คนมักจะคิดถึงการลงทุนในทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน ทองคำ หรือการลงทุนในตราสารทางการเงิน เช่น หุ้น กองทุน หุ้นกู้ ซึ่งเป็นการลงทุนที่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ เพราะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง แต่แหล่งที่คนส่วนใหญ่มักจะละเลยคือ การลงทุนในตัวเอง ซึ่งมักจะให้ผลตอบแทนที่แน่นอนและยั่งยืน โดย K-Expert ธนาคารกสิกรไทย ขอแนะนำการลงทุนในตัวเอง 3 รูปแบบ ดังนี้

ลงทุน

  1. การลงทุนในการเรียนรู้ ในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง มีความจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตัวเองพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยการเรียนรู้สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการซื้อหนังสือดี ๆ มาอ่าน การเข้าอบรมสัมมนา เพื่อเรียนรู้จากวิทยากรและเนื้อหาการอบรมสัมมนา หรือการหาโอกาสพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จ และนำความรู้มาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตนเอง ทั้งนี้ หากเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น แนะนำให้ลองแบ่งเงินสัก 10% ในแต่ละเดือน เพื่อใช้กับการพัฒนาตนเอง หรือการเข้าอบรมสัมมนาเรื่องการลงทุน ทำให้เรามีความรู้ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการลงทุน นอกจากนี้ อาจทำให้เราได้สร้างสายสัมพันธ์กับคนที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมจะชี้แนะในการลงทุน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ ลงทุน
  2. การลงทุนกับเวลา เป็นการให้เวลากับตัวเองและครอบครัว ซึ่งควรจะจัดสรรเวลาที่ทำให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเวลาให้กับการพักผ่อนท่องเที่ยวกับครอบครัว ใช้เวลาคลุกคลีกับลูก ๆ ในวันหยุด ให้เวลาในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ การให้เวลาในการพูดคุย หรือพาท่านออกไปเดินเล่นบ้าง จะช่วยให้ท่านมีความสุขกาย สบายใจ และอารมณ์ดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข ไม่เกิดความแตกแยกในครอบครัว หรือการแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ปลีกวิเวกอยู่คนเดียวในบางขณะ ทำใจให้สงบ ลดความเครียด เพื่อเรียกหรือฟื้นคืนสติ ความคิด และอารมณ์ของตัวเอง ซึ่งพอไม่มีความตึงเครียด จะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้น

ลงทุน

  1. การลงทุนในสุขภาพ ร่างกายจัดเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดที่คนเรามักจะไม่ค่อยดูแล ในทุกขณะของการใช้ชีวิต ต้องนึกถึงสุขภาพตัวเองและบุคคลที่เรารัก เริ่มตั้งแต่การดูแลเรื่องอาหาร โดยการจัดหาอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับวัย และเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสม จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับ เป็นการช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า และช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น และสิ่งสำคัญคือ ควรมีการวางแผนการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หมั่นดูแลและสังเกตสุขภาพของตนเอง และบุคคลในครอบครัวอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติหรือมีอาการของการเจ็บป่วยเกิดขึ้น จะได้รีบพบแพทย์ เพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงที สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้เราถนอมรักษาสุขภาพที่ดีของตัวเองและบุคคลที่รักให้อยู่กับเราไปได้นาน ๆ ซึ่งการที่มีสุขภาพที่ดี ก็จะช่วยลดหรือประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพได้อีกด้วย แต่ถึงแม้จะมีการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สามารถป้องกันได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาค่ารักษา แนะนำให้มีการซื้อประกันสุขภาพไว้บ้าง ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้