การลงทุน ปรับธุรกิจรับวิกฤติโควิด-19

การลงทุน ปรับธุรกิจรับวิกฤติโควิด-19
การลงทุน ปรับธุรกิจรับวิกฤติโควิด-19

การลงทุน ปรับธุรกิจรับวิกฤติโควิด-19

การลงทุน ปรับธุรกิจรับวิกฤติโควิด-19 ในสถานการณ์ที่ ไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกทรุดทันตาเห็นในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือน กว่า 60 ประเทศทั่วโลกที่มีผู้ติดเชื้อ ต้องวางแผนในการรับมือผลกระทบกับเศรษฐกิจเร่งด่วน โดยเฉพาะประเทศไทย

และอีกหลายประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีการวางแผนรับมือเฉพาะกิจเช่น การแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชน กระทรวงการคลังโดย อุตตม สาวนายน ประกาศแจกเงินผู้มีรายได้น้อยทุกประเภท เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ในวงเงินกว่าแสนล้านบาทซึ่งหลายประเทศอาทิ ญี่ปุ่น จีน ก็ได้มีการดำเนินการแบบเดียวกันนี้

นอกจากนี้ยังมี มาตรการด้านภาษี และการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ตามมาอีกหลายระลอก ในขณะเดียวกันเมื่อรัฐมีรายจ่ายมากมายมหาศาลก็ต้องมีรายได้เข้ามาชดเชย เช่น รายได้จาก การประมูล 5 จี ที่ปีนี้จะนำเข้า กองทุน กสทช. เพื่อดำเนินการ โครงการต่างๆของรัฐโดยตรง รวมทั้งรายได้จาก รัฐวิสาหกิจที่ทำกำไร ด้วย และต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

นำร่องไปก่อน พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC โดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประกาศทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้ ยึดหลักนโยบาย สานต่อ ต่อยอด ผ่านกลยุทธ์ 3 Steps : Step Change-Step Out-Step Up ที่จะยกระดับในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ตามหลักการ GC Circular Living ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน

เริ่มจาก Step Change สานต่อการเป็นผู้นำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับฐานการผลิตในปัจจุบันเป็นการสร้างบ้านให้แข็งแรง ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยการขยายตลาดเข้าสู่ ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ และ High Value Business (HVB) มุ่งขยายตลาดใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คาดว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ จะฟื้นตัวและขยายตัวอย่างรวดเร็ว

สานต่อ การขยายฐานธุรกิจแห่งที่ 2 Step Out ด้านศักยภาพในการแข่งขันด้านวัตถุดิบและการเติบโตของตลาด อาทิ การศึกษาโครงการลงทุนปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐฯ ที่มีศักยภาพด้านวัตถุดิบพร้อมที่สุด จากนั้นต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆด้วย Mergers and Acquisitions (M&A) สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

สานต่อแนวคิด การเติบโตแบบยั่งยืน Step Up ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามแนวคิด GC Circular Living คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนสูงสุด

ดังนั้น การดำเนินงานของ GC ในปีที่ผ่านมา มียอดการขายรวม 409,688 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 11,682 ล้านบาท จะเห็นว่า ทั้งรายได้และกำไรที่ลดลงจากปีก่อนหน้านี้เพราะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และค่าเงินบาท ที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

การลงทุนในปี 2563 ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในโครงการที่ตอบสนองนโยบาย New S-Curve ของภาครัฐมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท เช่น เพิ่มกำลังการผลิตเอทิลีนจำนวน 5 แสนตัน และไพรพิลีนจำนวน 2.5 แสนตัน ในการที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจอื่น เป็นต้นภายใต้การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม เพิ่มรายได้เข้าประเทศ