การลงทุน อะไรบ้าง ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

การลงทุน อะไรบ้าง ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
การลงทุน อะไรบ้าง ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

การลงทุน อะไรบ้าง ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

การลงทุน อะไรบ้าง ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ หากใครเคยลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นต่างประเทศ กองทุนรวมประเภทต่างๆ มาบ้าง คงปฎิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนทุกรูปแบบให้พบเจอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจที่ไปไวมาไว ร่วมกับปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้การลงทุนของเราต้องพบความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา

จนบางครั้งใครหลายคนตั้งคำถามว่า “มีบ้างไหม การลงทุนแบบไม่ต้องลำบากใจกับความเสี่ยง และอยากได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอไปพร้อมๆกัน?”

อยากได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจะต้องทำอย่างไร?

โดยส่วนใหญ่แล้ว ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สม่ำเสมอนั้น เกิดจากการเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่ให้กระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกเบี้ย เงินส่วนแบ่งกำไร เงินปันผล หรือ ผลตอบแทนอื่นๆ

แต่จะบอกว่า ถ้าหากลงทุนแล้วไม่มีความเสี่ยงนั้น มันคงจะเป็นไปไม่ได้ อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า ทุกการลงทุนนั้นย่อมต้องมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามมาเสมอ แต่สิ่งที่เราทำได้ คือ เลือกประเภทของสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา

ปัจจุบันแนวทางการลงทุนทีได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอนั้น มีหลากหลายวิธีดังนี้…

  • 1. ลงทุนในหุ้นปันผลดีๆ  การเลือกหุ้นปันผลที่ดี ทำให้มีโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะขึ้นอยู่กับหุ้นที่เลือกลงทุน และผลกำไรของกิจการ ซึ่งย่อมมีความไม่แน่นอนในอนาคตว่า เงินปันผลที่ได้รับจำนวนมากในวันนี้ อาจจะลดลงได้ หากกิจการไม่สามารถมีกำไรได้เหมือนเก่า หรือมีปัจจัยอื่นมากระทบทำให้อนาคตของกิจการเปลี่ยนไป
  • 2. ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  ปัจจุบันมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มากมายหลายประเภทให้เลือกลงทุน โดยกองทุนเหล่านี้จะบริหารจัดการค่าเช่าและแบ่งส่วนของกำไรมาให้ในรูปแบบของเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังมีกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์อีกต่อหนึ่ง (Fund of Funds) ซึ่งความเสี่ยงนั้นก็ขึ้นอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนบริหารอยู่นั่นเอง
  • 3. ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้แบบ Income Fund  สำหรับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่คนให้ความสนใจลงทุนมากขึ้นเช่นเดียวกัน สำหรับกองทุนตราสารหนี้ ที่เน้นสร้างผลตอบแทนสูงให้สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ตลอดตามที่นักลงทุนต้องการ หรือกองทุนตราสารหนี้ที่ผสมผสานการลงทุนในสินทรัพย์หลายรูปแบบ ซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงก็เกิดขึ้นตามประเภท ชนิด และกองทุนรวมที่เลือกลงทุน

อย่างไรก็ดี สำหรับบางคนแล้ว ‘การรับซื้อฝาก’ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกัน แต่เพิ่มเติมความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนตรงที่ว่า หากผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอนอสังหาฯ ที่นำมาขายฝากคืนตามเวลาที่ตกลงกันไว้ กรรมสิทธิ์ในอสังหาฯนั้นก็จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องกัน ซึ่งตรงนี้ดูเหมือนความเสี่ยงจะถูกจำกัดเพียงแค่สินทรัพย์ที่ผู้รับซื้อฝากเลือกลงทุนว่ามีโอกาสเติบโตหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือไม่