ข้อดี-ข้อเสีย ในการ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ข้อดี-ข้อเสีย ในการ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์
ข้อดี-ข้อเสีย ในการ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ข้อดี-ข้อเสีย ในการ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ข้อดี-ข้อเสีย ในการ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบัน การลงทุนต่างๆ มีความเสี่ยง ต้องคิดถึงปัจจัย ค่าใช้จ่ายหลายๆ อย่างควบคู่กันไปด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าครองชีพอื่นๆ เป็นต้น อย่างการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก็จำเป็นต้องไตร่ตรองก่อนเช่นกัน ควรคำนึงถึงความคุ้มค่าที่จะได้รับ และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบครอบ  ซึ่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย จะมีอะไรบ้างมาดูกันข้อดีของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

1. ได้ผลตอบแทนหลายด้าน อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การซื้อมาขายไปเท่านั้น ยังสามารถปล่อยเช่าเก็บเงินรายเดือนได้ ซึ่งสามารถนำค่าเช่านี้มาผ่อนอสังหาริมทรัพย์อีกทอดหนึ่ง ซึ่งส่วนนี้จริงๆ ถือเป็นกำไร หรือสุดท้ายหากต้องการขายต่อ ก็จะได้เงินทั้งจากการขาย และส่วนต่างจากค่าเช่าอีกด้วย หากวางแผนดีๆ อาจจะได้กำไร 2 ต่อเลย

2. เหมือนเป็นเจ้านายตัวเอง แม้ว่าจะยังเป็นพนักงานประจำอยู่ ก็สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ได้ เพราะการลงทุนนี้ไม่จำเป็นต้องมานั่งทำงาน สามารถกำหนดและควบคุมรายรับ รายจ่าย และจัดการปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเองได้ มีอิสระในการคิดและลงมือทำ

3. ความผันผวนต่ำ ราคาอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันหรือสองวัน แต่ใช้ระยะเวลานานเป็นปีๆ กว่าจะมีการขึ้นหรือลงของราคา ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่จะค่อนข้างมั่นฝจในการลงมุนในอสังหาริมทรัพย์ มั่นใจได้ว่าเงินต้นจะไม่หายไปอย่างรวดเร็วแน่นอน แต่นักลงทุนควรต้องศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วว่าทำเลที่เลือกนั้นจะสามารถเพิ่มขึ้นได้

4. สามารถให้ผู้อื่นมาลงทุนให้ได้ ก็คือเงินของธนาคารนั่นเอง นักลงทุนบางครั้งอาจจะกู้เงินจากธนาคารได้เกือบ 100%  หากการลงทุนประสบความสำเร็จ ก็ถือว่าคุณสามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องควักเงินตัวเองเลย 

5. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ 
5.1 ดอกเบี้ยเงินกู้หักภาษี เมื่อมีการกู้เงินซื้อบ้าน สามารถเอาดอกเบี้ยที่ผ่อนบ้านมาลดหย่อนภาษีได้ตาม จำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง (แต่ไม่เกิน 100,000 บาท)5.2 หักค่าเสื่อมตามระยะเวลา เป็นวิธีคำนวณที่กฎหมายกำหนด ซึ่งความเป็นจริงทรัพย์อาจไม่ได้เสื่อมเต็มมูลค่าที่เรา­ขอลดหย่อน 
5.3 ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ เมื่อขายบ้านที่ถือครองเกิน 5 ปีก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ