ปัจจัยดึงดูด ทำให้เกิด การลงทุน ระหว่างประเทศ

ปัจจัยดึงดูด ทำให้เกิด การลงทุน ระหว่างประเทศ
ปัจจัยดึงดูด ทำให้เกิด การลงทุน ระหว่างประเทศ

ปัจจัยดึงดูด ทำให้เกิด การลงทุน ระหว่างประเทศ

ปัจจัยดึงดูด ทำให้เกิด การลงทุน ระหว่างประเทศ เข้าใจดีว่าเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากความพึงพอใจของทั้ง 2 ประเทศในการที่จะมาเพื่อสร้างประโยชน์อะไรหลายๆ อย่าง โดยที่ทั้งประเทศผู้ลงทุนและผู้รับลงทุนเองต่างก็ต้องได้ประโยชน์อย่างพึงพอใจในการลงทุนครั้งนี้ อย่างไรก็ตามมันก็มีปัจจัยอื่นๆ ที่น่าสนใจในการที่จะทำให้ประเทศผู้ลงทุนรู้สึกดึงดูดใจในการเลือกว่าจะลงทุนกับประเทศไหนดี โดยปัจจัยหลักๆ จะประกอบไปด้วย ปัจจัยจากประเทศผู้ลงทุน และ ปัจจัยจากประเทศผู้รับลงทุน

ปัจจัยจากประเทศผู้ลงทุน

  1. ต้องการแหล่งวัตถุดิบและแรงงานที่คุ้มค่า – ส่วนใหญ่แล้วประเทศผู้ลงทุนจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ทำให้ขาดแรงงานในการผลิต ไม่สามารถรับค่าแรงหรือต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นได้ ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องหาประเทศที่มีต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบที่ถูกกว่าเพื่อที่จะทำการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศนั้นๆ
  2. ต้องการประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนจากประเทศผู้รับทุน – เข้าใจได้ว่าประเทศผู้รับทุนอาจมีเทคโนโลยีไม่เพียงพอแต่มีตลาดที่ดีในการผลิตสินค้านั้นๆ นอกจากนี้อาจต้องการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทางการค้า ทำให้ประเทศผู้ลงทุนเองมองเห็นในจุดนี้จนตัดสินใจที่จะเลือกมาลงทุน
  3. ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน – อาจเนื่องมาจากการแข่งขันสูง ตลาดในประเทศอิ่มตัว พื้นที่ในการทำจำกัด และอื่นๆ ทำให้ต้องมีการกระจายความเสี่ยงเหล่านี้ไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อต้องการลดปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองลง
  4. ต้องการได้สิทธิทางธุรกิจหรือเกิดค่านิยม – เรียกง่ายๆ ว่าเป็นการโฆษณาไปในตัว เมื่อมีแหล่งผลิตในประเทศใดๆ ก็ตาม คนในประเทศนั้นก็จะรู้จักสินค้าแบบนี้ไปในตัวด้วยเลย

ปัจจัยจากประเทศผู้รับทุน

  1. ธรรมชาติและวัตถุดิบมีความอุดมสมบูรณ์ – หลายๆ การลงทุนที่ประเทศผู้ลงทุนเลือกมาลงทุนก็เพราะประเทศผู้รับทุนมีทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเขาอยู่มาก อาทิ มีแร่เยอะ มีก๊าซธรรมชาติเยอะ แต่คนในประเทศยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะเอาไปทำประโยชน์มากพอ
  2. มีค่าแรงงานถูก – คงไม่ต้องอธิบายมากเมื่อต้นทุนค่าแรงถูก ต้นทุนการผลิตก็จะถูกลง กำไรก็จะมากขึ้น
  3. เป็นแหล่งที่สามารถระบายสินค้าได้ – เน้นหนักไปที่ประเทศผู้มีประชากรล้นหลาม เวลาที่เกิดการลงทุนขึ้นแล้วสินค้าสามารถผลิตออกได้ตามความต้องการมันช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าเหล่านี้จะมีผู้บริโภคหรือผู้ต้องการใช้งานซื้อไปใช้อย่างแน่นอน
  4. มีนโยบายในการสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ – นโยบายเหล่านี้ก็มีหลายประเด็น อาทิ การลดหย่อนภาษี การละเว้นภาษี เป็นต้น มันทำให้ประเทศที่มาลงทุนรู้สึกคุ้มค่าที่ไม่ต้องจ่ายเงินบางส่วนออกไปในการผลิต