มีอะไรซ่อนอยู่ในการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนสูง โดยแว่นใส

มีอะไรซ่อนอยู่ในการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนสูง โดยแว่นใส
มีอะไรซ่อนอยู่ในการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนสูง โดยแว่นใส

มีอะไรซ่อนอยู่ในการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนสูง โดยแว่นใส

มีอะไรซ่อนอยู่ในการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนสูง โดยแว่นใสแน่นอนว่าเรานำเงินมาลงทุนก็หวังผลให้งอกเงยหวังผลตอบแทน

“ยิ่งสูงยิ่งดี”

แต่เคยสงสัยมั้ยว่าการลงทุนที่ให้ “ผลตอบแทนสูง” มีบางอย่างที่น่ากลัวแฝงอยู่ในนั้นด้วย

สิ่งนั้นคือ “ความเสี่ยง” 

High Risk High Return ทุกคนรู้จักประโยคนี้

กลับกัน High Return ก็ย่อม High Risk เมื่อคุณคาดหวังผลตอบแทนสูง สิ่งแรกที่คุณต้องประเมินและยอมรับให้ได้เลย คือ ความเสี่ยงสูงที่จะติดมาด้วยเหมือนเงา
นั่นหมายความว่า คุณต้องเป็นนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง

แต่หากคุณไม่ใช่นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง แต่กลับคาดหวังผลตอบแทนสูงเกินตัว เท่ากับว่าคุณไม่รู้จักตนเองดีพอ ท้ายที่สุดจะพบกับความพ่ายแพ้ และผิดหวังในการลงทุน

หากว่ากันด้วยทฤษฎี นักลงทุนเป็นผู้ที่กลัวความเสี่ยง

ยังไง?
ที่ความเสี่ยงเท่ากัน เราพร้อมจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า
และที่ผลตอบแทนเท่ากัน เราก็พร้อมจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

การหวังผลตอบแทนสูงเป็นเรื่องปกติของนักลงทุน แต่ต้องตระหนักเสมอว่า เงาที่จะตามมาด้วยคือ ความเสี่ยง
ดังนั้น จงเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่พอดีกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้จะดีกว่าครับ